กลุ่มงานภายใน โรงพยาบาลบางใหญ่

กลุ่มงานทันตกรรม

ข้อมูลรายละเอียดของกลุ่มงานกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบางใหญ่

เวลาทำการ (ในเวลาราชการ)

จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.

เวลาทำการ (นอกเวลาราชการ)

จันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-20.30 น. และ เสาร์ เวลา 8.30-16.30 น.

เบอร์โทร

02-403-3359 , 083-1260370

ขอบเขตการรักษา


  • ทันตกรรมทั่วไป (อุดฟัน,ถอนฟัน,ขูดหินน้ำลาย)

  • ทันตศัลยกรรม ( ผ่าฟันคุด, ตัดแต่งปุ่มกระดูก )

  • รักษาคลองรากฟัน

  • รักษาโรคปริทันต์

  • ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันเทียมชนิดถอดได้และชนิดติดแน่น)

  • ทันตกรรมบูรณะ (วีเนียร์,ออนเลย์,อินเลย์)

  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ผู้ให้บริการกลุ่มงานทันตกรรม

ทพญ.เกวลิน ฤทธิ์ทยมัย

ทันตแพทย์

ทพญ.แพร จิตตินันทน์

ทันตแพทย์

ทพญ.ปูรณินทุ์ ศิริอนันต์

ทันตแพทย์

ทพญ.สุพิชฌาย์ พิทักษ์สกุล

ทันตแพทย์

ทพ.พงศกร สักกามาตย์

ทันตแพทย์

ทพญ.ปาริฉัตร ยุทธสุภากร

ทันตแพทย์

ทพญ.วิไลลักษณ์ เนติลัดดานนท์

ทันตแพทย์

ทพญ.นิรมล ทองพูลสวัสดิ์

ทันตแพทย์

ทพ.โดม ทองบริสุทธิ์

ทันตแพทย์

ทพญ.ดวงตา อิสสระพานิชกิจ

ทันตแพทย์

ทพ.อภิสิทธิ์ อารยะเจริญชัย

ทันตแพทย์

ทพญ.ปิยานันต์ สุขวรกิจวนิช

ทันตแพทย์

อัลบั้มรูปภาพ