หน่วยงานภายใน
งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
โดย แอดมิน วันที่ 01 ก.พ. 64

คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  ชั้น 4 ตึก 144 เตียง

 

วิสัยทัศน์   “เป็นเลิศด้านบริการ ผสมผสานงานแพทย์แผนไทย เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน”
พันธกิจ    1.  จัดการบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
                2.  ส่งเสริมให้ประชาชน ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย

 

* บริการนวดไทย เพื่อการรักษาโรค/ฟื้นฟูสมรรถภาพ,ประคบสมุนไพร,อบไอน้ำสมุนไพร,ทับหม้อเกลือ

   -  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.-20.30 น.

    - วันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.

* บริการฝังเข็ม/ครอบแก้ว เพื่อการบำบัดรักษาโรคและปรับสมดุลร่างกาย

   -วันจันทร์,พุธ,พฤหัส เวลา 08.30-20.30 น.

   - วันอังคาร,ศุกร์,เสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.

   โทรติดต่อ/สอบถาม 02-4033350-55 ต่อ 144 , 062-692-9594

 

S__6103049.jpg (251 KB)