หน่วยงานภายใน
งานบริการผู้ป่วยนอก
โดย แอดมิน วันที่ 27 ก.ย. 60

วิสัยทัศน์  บริการเด่น เน้นคุณภาพ ได้มาตรฐาน  ผู้รับบริการพึงพอใจ

พันธกิจ   มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐาน เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ

         

โรงพยาบาลบางใหญ่  เป็นโรงพยาบาลขนาด...... ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง มีการดำเนินงานการบริการทางการแพทย์รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรคและรักษาประชาชนทั่วไป โดยการตรวจรักษาจะแบ่งออกเป็นการตรวจรักษาโรคทั่วไปและคลินิคเฉพาะโรค โดยแพทย์ผู้ชำนาญตามสาขาและแบ่งการบริการออกเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ซึ่งจัดกลุ่มงานบริการผู้ป่วยนอกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 

คลินิกทั่วไป

ให้บริการใน วันจันทร์-วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ที่ตึก ..............

หากไม่มีนัด ยื่นบัตรตรวจโรคทั่วไปทุกระบบ ตั้งแต่เวลา 07.00 - 11.00 น. 

ยกเว้น  เมื่อผู้ป่วยเต็มอาจต้องปิดรับผู้ป่วยก่อนกำหนดเวลา เปิดให้รับบัตรคิวตั้งแต่เวลา......

 

โรคกระดูกและข้อ  ผู้ป่วยนอก ออกตรวจ   วันจันทร์ 13.00-16.00 น

                                                   วันอังคาร 13.00-16.00น

                                                   วันพฤหัสบดี  08.00-11.30น  

คลินิกสุขภาพเด็ก  ผู้ป่วยนอก ออกตรวจ   วันพฤหัสบดี 08.00-11.30น.

โรคทางอายุรกรรม  ผู้ป่วยนอกออกตรวจ    วันอังคาร 08.00 -11.30น.

 

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

ให้บริการใน วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30-20.00 น.

วันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00น.

ห้องตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน

เปิดบริการ ทุกวันตลอด 24 ชม.

 

ประเภทของผู้ป่วยงานบริการผู้ป่วยนอก

- ผู้ป่วยทั่วไป

- ผู้ป่วยประกันสังคม

- ผู้ป่วยบัตร 30 บาท / เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

"สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่"

  1. ประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก โทรศัพท์ 0-240-333-50-55 ต่อ .114
  2. คลีนิกพิเศษนอกเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-240-333-50-55 ต่อ .128
  3. โรงพยาบาลใหญ่ โทรศัพท์ 0-240333-50-55โทรสาร ……………….

สอบถามรายละเอียด ขั้นตอนการเข้ารับบริการผู้ป่วย ได้ที่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ……………. โทร .02-40333-50-55  ต่อ 114

 

ป่วยใหม่/เก่าไม่นัด

กรอกประวัติ  /คัดกรอง /วัดความดัน
**อาคารเฉลิมพระเกียรติฯชั้น 1


ทำบัตร ตรวจสอบสิทธิ
**อาคารเฉลิมพระเกียรติฯชั้น 1
...........................................

หน้าห้องตรวจ/ซักประวัติโดยพยาบาล

พบแพทย์  – ส่งชันสูตรเพิ่มเติม

รับยา / กลับบ้าน

ผู้ป่วยนัดเก่า

กรอกประวัติ  /คัดกรอง /วัดความดัน
**อาคารเฉลิมพระเกียรติฯชั้น 1ทำบัตร ตรวจสอบสิทธิ
**อาคารเฉลิมพระเกียรติฯชั้น 1วัดความดันโลหิต/ชั่งน้ำหนัก

บัตรนัดหน้าห้องตรวจ /นั่งรอฟังเรียกชื่อ

พบแพทย์  – ส่งชันสูตรเพิ่มเติม

รับยา / กลับบ้าน 

สิ่งที่ต้องปฏิบัติในวันนัด (ถ้ามี)

1. งดอาหารและน้ำหลังเที่ยงคืน / หลัง 20.00น.
2. เจาะเลือด   / ตรวจปัสสาวะ
**อาคารห้องเบอร์  10  **
3. เอ็กซเรย์ /  นัดส่องกล้อง  / นัดมาทำผ่าตัด