ข่าวสารโรงพยาบาล
จองคิวทำฟัน / ฝังเข็มผ่านระบบออนไลน์
โดย แอดมิน วันที่ 22 ธ.ค. 65

โรงพยาบาลบางใหญ่เปิดให้จองคิวทำฟันและฝังเข็มผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลบางใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการของประชาชน

สามารถจองได้ที่ www.bangyaihospital.go.th/apps 

   - งานทันตกรรม  สามารถจองคิวทำฟันล่วงหน้าได้  1 สัปดาห์ (เฉพาะงานตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน และขูดหินปูน)

      โดยสามารถศึกษาวิธีการจองได้ที่ https://bit.ly/dentalbangyai

   - งานฝังเข็ม สามารถจองคิวเพื่อมารับการรักษาในวันอังคาร พุธ ศุกร์ เสาร์ เริ่มจองคิวเวลา 8.30 น. (เปิดจองล่วงหน้า 1 วันก่อนวันรับการรักษา)