หน่วยงานภายใน
หอพักผู้ป่วยใน ชั้น 3 (หลังคลอด,หลังผ่าตัด)
โดย แอดมิน วันที่ 21 ก.ค. 66