หน่วยงานภายใน
หอพักผู้ป่วยใน พิเศษ ชั้น 5
โดย แอดมิน วันที่ 21 ก.ค. 66