ข่าวสารการรับบริจาค
ขอขอบคุณ Ross Harold Pryke คุณสมศรี มงคลวิเศษกิจ และคุณสุณี ลอยเลิศฤทธิ์ ที่มอบเครื่องวัดความดันโลหิตและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบอัตโนมัติ และเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมล้อเลื่อน ให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่
โดย มณธนี มิงสะเมาะ วันที่ 06 ก.ย. 66