ข่าวสารโรงพยาบาล
นโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และครอบครัวในทุกโอกาส (NO GIFT POLICY)
โดย มณธนี มิงสะเมาะ วันที่ 07 ธ.ค. 66