ข่าวสารการรับบริจาค
ขอขอบคุณ คุณชาคริต นีละไพจิตร และคุณ สุวโชค นีละไพจิตร ที่มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่
โดย มณธนี มิงสะเมาะ วันที่ 20 มี.ค 67