ข่าวสารโรงพยาบาล
คลินิกทันตกรรมนอกเวลา
โดย แอดมิน วันที่ 21 มี.ค 67

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 67 รพ.บางใหญ่เปิดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ทันตกรรมเฉพาะทาง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 16.30-20.30 น. และวันเสาร์ 08.30-16.30 น. 

ให้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ ผ่าฟันคุด รักษารากฟัน ทำฟันปลอม ครอบฟัน ศัลยกรรมช่องปาก ทันตกรรมสำหรับเด็ก รักษาโรคเหงือก โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

ผู้ป่วยสิทธิเบิกได้ข้าราชการ สามารถเบิกค่ารักษาได้ในอัตราที่กำหนด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกทันตกรรม อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 หรือ โทร 083-1260370