ข่าวสารการรับบริจาค
ขอขอบคุณ คุณจิณฑาทิพ ศิลโสภิต บริจาคเงิน จำนวน 120,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลบางใหญ่
โดย มณธนี มิงสะเมาะ วันที่ 24 เม.ย. 67

ขอขอบคุณ คุณจิณฑาทิพ ศิลโสภิต บริจาคเงิน จำนวน 120,000 บาท  มอบให้โรงพยาบาลบางใหญ่  เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่  โดยมี นายแพทย์สรภัญ ส่งเสริมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่ และ ทันตแพทย์หญิงแพร จิตตินันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่  รับมอบ   เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567