ข่าวสารการรับบริจาค
ขอขอบคุณ คุณจรัลและคุณอุบล บุญเปี่ยม บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลบางใหญ่
โดย มณธนี มิงสะเมาะ วันที่ 23 เม.ย. 67