ข่าวสารโรงพยาบาล
ประกาศเรื่องทำลายเอกสารเวชระเบียน
โดย มณธนี มิงสะเมาะ วันที่ 02 ก.ค. 67